Klauzula informacyjna RODO

    Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „NOVA” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tarnogajskiej 18.
 2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: biuro@szkolajazdynowa.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  – w celach związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.).
  – dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  – w przypadku zamówienia i korzystania z naszych usług, na podstawie odrębnych zgód.
 4. Masz prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi (przeprowadzenia szkolenia).
Wykorzystujemy pliki cookie.